Propozycje Prac Magisterskich

Promotor: dr inż. Wojciech Chmiel.

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Wielowarstwowe metaheurystyki ewolucyjne dla zagadnień dyskretnych.

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Implementacja oprogramowania oraz przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych dla jednego z NP-trudnych zagadnień kombinatorycznych. Warstwa nadrzędna, odpowiada za dynamiczny dobór parametrów sterujących przebiegiem algorytmu ewolucyjnego odpowiedzialnego za przeszukiwanie przestrzeń rozwiązań rozważanego problemu.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

C, C++, C#

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Zastosowania warunkowej wartości oczekiwanej w algorytmach  ewolucyjnych dla kwadratowego problemu przydziału.

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

W ramach pracy należy przebadać możliwości konstrukcji algorytmów ewolucyjnych bazujących na warunkowej wartości oczekiwanej dla kwadratowego problemu przydziału – Quadratic Assignment Problem. W ramach pracy należy zaimplementować algorytm oraz przeprowadzić eksperymenty obliczeniowe.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

C, C++, C#

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Modelowanie przepływu pracy w systemach typu workflow.

Ilość osób realizujących

1 lub 2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

W ramach pracy należy zaproponować metody umożliwiające analizę definicji przepływu pracy dla systemów typu  workflow. Analiza winna obejmować takie elementy jak:

-        analiza syntaktyczna opisu;

-        detekcja potencjalnych błędów;

-        detekcja błędów dynamicznych;

-        soundness property;

W oparciu o zdefiniowane metody należy zaimplementować oprogramowanie przeznaczone do weryfikacji powyżej określonych cech .

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

XML, XPDL ,C#.

 

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Równoległe realizacje algorytmów ewolucyjnych

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

W ramach pracy należy przebadać możliwości konstrukcji algorytmów ewolucyjnych realizowanych w środowisku umożliwiającym obliczeń równoległych. Należy rozważyć klika możliwych scenariuszy wynikających z:

-         różnych metod podziału obliczeń pomiędzy procesory;

-         różnej realizacji warstwy odpowiedzialnej za synchronizację równoległego przetwarzania jednej lub wielu  populacji;

Własności zaproponowanych rozwiązań należy przebadać na przykładzie jednego z rzeczywistych zagadnień kombinatorycznych.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Znajomość jednego z języków programowania: C, C++ , C#.

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Zastosowanie algorytmu symulowanego wyżarzania w optymalizacji kombinatorycznej.

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

W ramach pracy należy przebadać różne scenariusze zastosowania algorytmu symulowanego wyżarzania w konstrukcji algorytmów przeznaczonych dla zagadnień kombinatorycznych. Własności zaproponowanych rozwiązań należy przebadać na przykładzie jednego z rzeczywistych zagadnień kombinatorycznych.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Znajomość jednego z języków programowania: C, C++ , C#.

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Zastosowanie algorytmu Taboo Search w  optymalizacji kombinatorycznej.

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

W ramach pracy należy przebadać różne scenariusze zastosowania algorytmu Taboo Search w konstrukcji algorytmów przeznaczonych dla zagadnień kombinatorycznych. Własności zaproponowanych rozwiązań należy przebadać na przykładzie jednego z rzeczywistych zagadnień kombinatorycznych.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Znajomość jednego z języków programowania: C, C++ , C#.

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Wielopoziomowa metaheurystyka ewolucyjna dla zagadnienia kwadratowego przydziału.

Ilość osób realizujących

2

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Implementacja oprogramowania oraz przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych dla zagadnienia QAP.

Warstwa nadrzędna metaheurystyki, odpowiada za dynamiczny dobór parametrów sterujących przebiegiem algorytmu ewolucyjnego odpowiedzialnego za przeszukiwanie przestrzeń rozwiązań rozważanego problemu.

1. W ramach pracy należy rozważyć i przetestować różne scenariusze  realizacji warstwy nadrzędnej, zależności od:

-         Metody generowania rozwiązań początkowych;

-         parametrów sterujących algorytmem podrzędnym (rozmiar populacji, prawdopodobieństwa operatorów), będących elementami rozwiązań przetwarzanych przez algorytm ewolucyjny ;

-         sposobu kodowania/reprezentacji rozwiązań;

-         Operatorów genetycznych (krzyżowania i mutacji) działających na populacji zawierającej osobniki reprezentujące zestawy parametrów sterujących dla warstwy podrzędnej ;

-         Metod selekcji  i reprodukcji (standardowy, Steady State etc.);

-         Funkcji oceny osobnika;

Zaproponować i przetestować różne scenariusze wymiany informacji pomiędzy dwoma warstwami  (ocena rozwiązań w warstwie pierwszej).

2. Zaproponować i przetestować różne realizacje drugiej warstwy odpowiedzialnej za przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań.

3. Zaproponować metodykę oraz wykonać testy zaproponowanych rozwiązań.

Specjalne kwalifikacje

Dyplomanta

C, C++, C#

 

 

Promotor: dr inż. Piotr Kadłuczka

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Badanie efektywności mechanizmu zabronień w algorytmie Tabu Search.

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Implementacja i przeprowadzenie eksperymentalnów komputerowych dla wybranego NP-trudnego zagadnienia kombinatorycznego oraz różnych rozwiązań algorytmu dotyczących:

-         organizacji listy zabronień (lista statyczna, dynamiczna),

-         poziomu zabronienia rozwiązań (pojedyncze rozwiązania, klasy rozwiązań),

-         doboru parametrów (czas zabronienia, długośc listy).

 

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Znajomość jednego z języków programowania: C, C++ , C#.

 

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Równoległe przetwarzanie populacji w algorytmach ewolucyjnych dla wybranego zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej.

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Implementacja algorytmu równoległego i przeprowadzenie eksperymentalnów komputerowych dla wybranego NP-trudnego zagadnienia kombinatorycznego oraz różnych rozwiązań algorytmu.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Znajomość jednego z języków programowania: C, C++ , C#.

 

 

Rodzaj pracy (m/i)

Magisterska/Inżynierska

Kierunek (specjalność)

Automatyka i Robotyka, Informatyka

Tytuł pracy

Badanie efektywności algorytmów przybliżonych.

  1. dla algorytmów ewolucyjnych
  2. dla algorytmu poszukiwania z zabronieniami (tabu Search)
  3. dla algorytmu symulowanego wyżarzania

Ilość osób realizujących

1

Zakres pracy i oczekiwany wynik

 

 

Opracowanie i implementacja stanowiska badawczego monitorującego przebieg algorytmu. Określenie istotnych parametrów pozwalających na analizę historii osiąganych rozwiązań, badanie zbieżności algorytmu, złożoności obliczeniowej (czasowej i pamięciowej) iteracji algorytmu z podziałem na wyodrębnione mechanizmy zastosowane w algorytmie, itp.

Specjalne kwalifikacje

dyplomanta

Znajomość jednego z języków programowania: C, C++ , C#.