Badania Operacyjne

Studia Stacjonarne, Automatyka i Robotyka, Semestr 4 - 30h.

 

Wykład:

Celem zajęć jest: matematyczne modelowanie sytuacji decyzyjnych - wraz z oceną przynależności do klasy złożoności obliczeniowej modeli -  występujących w systemach automatyki i informatyki, analizy poprawności i złożoności obliczeniowej algorytmów optymalizacji, konstruowania ścisłych i przybliżonych algorytmów optymalizacji deterministycznych problemów decyzyjnych.

 

Program:

 

Bibliografia:

 1. Notatki w internecie: http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/automatyka/c_3_bad_operac_elektrotechnika_fizyka/badania_op.php?subpage=lit
 2. Notatki w internecie; http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/matematyka/c_badania_operacyjne/index.html
 3. St. Walukiewicz, Programowanie dyskretne, PWN, W'86.
 4. J. Błażewicz, W. Cellary, R. Słowiński, J. Węglarz, Badania operacyjne dla informatyków, WNT, W'83.
 5. J. Błażewicz, W. Cellary, R.S łowiński, J. Węglarz, Algorytmy sterowania rozdziałem zadań i zasobów w kompleksie operacji, Wyd. Polil. Poznańskiej, Poznań'81
 6. T. Kasprzak (red), Optymalizacja dyskretna. Zastosowania ekonomiczne, PWE, W'84. 
 7. T. Sawik, Optymalizacja dyskretna w badaniach operacyjnych, Wyd. AGH, Kraków'82.
 8. T. Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków'98.
 9. M. M. Syslo, N. Deo, J. S. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, W'93.
 10. Handbooks in operation research and management science, North-Holland, 1996.
 11. Radin R., Introduction to operations research, Hertfordshire, Prentice Hall, 1997