Badania Operacyjne - ćwiczenia

Studia Stacjonarne, Automatyka i Robotyka, Semestr 4 i 5.

 

Semestr 4

1.     Wprowadzenie – omówienie tematyki zajęć: obszar zainteresowań badań operacyjnych, przegląd zagadnień, metod rozwiązywania i ich złożoności obliczeniowej oraz sprawy organizacyjne (tryb zaliczania, oceny i wyznaczenie godzin konsultacji, literatura)

2.     Algorytm Dikstry dla najkrótszego drzewa rozpinającego grafu – przykład liczbowy

3.     Algorytm Dikstry obliczania drogi minimalnej w grafie – przykład liczbowy

4.     Algorytm Floyd’a wyznaczania najkrótszych odległości – przykład liczbowy

5.     Metoda programowania sieciowego – wprowadzenie – przykład opisowy

6.     Metoda ścieżki krytycznej (CPM) – przykład liczbowy

7.     Harmonogram realizacji (GANT, PERT) – omówienie optymalizacji czasu i kosztu realizacji projektu, ograniczeń zasobowych oraz modelu probabilistycznego.

8.     Programowanie dynamiczne – wprowadzenie – przykład opisowy

9.     Binarne zagadnienie plecakowe – przykład liczbowy

10.  Nieliniowe zagadnienie załadunku – przykład liczbowy

11.  Zagadnienie wyznaczania wielkości partii produkcyjnej – przykład liczbowy

12.  Kolokwium i terminy poprawkowe

 

Semestr 5

1.     Metoda podziału i ograniczeń – wprowadzenie – przykład opisowy

2.     Metoda podziału i ograniczeń (algorytm Little’a) w zagadnieniu komiwojażera – omówienie zagadnienia i algorytmu oraz przykład liczbowy

3.     Metoda węgierska do rozwiązywania zagadnienia przydziału omówienie zagadnienia i algorytmu oraz przykład liczbowy

4.     Metoda podziału i ograniczeń (bazująca na metodzie węgierskiej i regule podziału Belmore’a) dla zagadnienia komiwojażera – relaksacja problemu i przykład liczbowy

5.     Metoda podziału i ograniczeń (bazująca na algorytmie Dijkstry poszukiwania najkrótszego drzewa rozpinającego grafu) dla otwartego zagadnienia komiwojażera - omówienie zagadnienia i algorytmu oraz przykład liczbowy

6.     Algorytm Horowitz’a i Sahni dla binarnego zagadnienia plecakowego – omówienie algorytmu i przykład liczbowy

7.     Kolokwium i terminy poprawkowe