Automatyzacja Dyskretnych Procesów Przemysłowych - wykład

Studia Magisterskie Uzupełniające, Semestr: 1, wykład 16h

 

Celem zajęć jest nauczenie studentów matematycznego modelowania problemów występujących w dyskretnych procesach przemysłowych oraz opracowania algorytmów przybliżonych wyznaczających w czasie rzeczywistym decyzje sterujące takimi problemami.

 

Program:

 

Bibliografia:

1.     Notatki w internecie: http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/automatyka/c_3_bad_operac_elektrotechnika_fizyka/badania_op.php?subpage=lit

2.     Notatki w internecie: http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/matematyka/c_badania_operacyjne/index.html

3.     St. Walukiewicz, Programowanie dyskretne, PWN, W'86.

4.     J. Błażewicz, W. Cellary, R.Słowiński, J. Węglarz, Algorytmy sterowania rozdziałem zadań i zasobów w kompleksie operacji, Wyd. Polil. Poznańskiej, Poznań'81

5.     T. Kasprzak (red), Optymalizacja dyskretna. Zastosowania ekonomiczne, PWE, W'84.

6.     T. Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków'98.

7.     M. M.Syslo, N. Deo, J. S. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, W'93.