Akademia Gorniczo-Hutnicza Katedra Automatyki AGH w Krakowie Power is nothing without control !!! Wydział Elektrotechniki,  Automatyki, Informatyki i Elektroniki
May 21, 2018 - 02:55 PM AGH :: EAIiE :: KA  
Szukaj   
O nas
· Strona Główna
· O nas
· Jednostki Organizacyjne
· Profil badań naukowych
· Pracownicy
· Strony pracownikow
· Grafika komputerowa

· Siec komputerowa
· Informacje

Dydaktyka
· Profil kształcenia
· Przedmioty obieralne

· e-learning

· Egzamin Kierunkowy
· Projekty Inżynierskie
· Sprawdzian na II stopień studiów

.

Witamy na stronach Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. in. Ryszard Tadeusiewicz
prof. zw. dr hab. in.
Ryszard Tadeusiewicz

Pracownicy Katedry Automatyki
Pracownicy Katedry Automatyki ( 2011. )
Z-ca Kierownika Katedry
prof. dr hab. inż. Witold Byrski
prof. dr hab. inż.
Witold Byrski


Sorry, your browser does not support Java.
Strona ta jest poswiecona wszystkim zainteresowanym KAiIB AGH. Znajdziesz tu informacje na temat samej katedry, pracujacych w niej ludzi, ich zainteresowan zawodowych i prywatnych, a takze na temat lokalnej sieci komputerowej IANET i zasad korzystania z jej zasobow.

Wywiad Prof. Ryszarda Tadeusiewicza: Rzecz o istocie automatyki

Rzecz o istocie automatyki link do wywiadu Prof.Ryszarda Tadeusiewicza udzielonego w Rytrze w 2009 roku.

XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA 2011

W dniach 19-21 czerwca 2011 odbędzie się organizowana co trzy lata XVII Krajowa Konferencja Automatyki. Organizatorem XVII Krajowej Konferencji Automatyki jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
Krajowa Konferencja Automatyki jest jedną z ważniejszych konferencji podczas której prezentowane są wynik badań i aplikacji w dziedzine automatyka i robotyka.
Strona konferencji: http://kka2011.tu.kielce.pl/

Kierunek Informatyka Stosowana na Wydziale EAIiE, AGH w Krakowie

Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH wymaga się znajomości treści kształcenia zawartych w Standardach kształcenia dla kierunku studiów Informatyka na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia.

Pobierz: standardy_ksztalcenia.pdf

Książka pt. Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#

Autorzy:
Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper

Książka towarzysząca programom, które można pobrać na tej stronie jest przeznaczona do tego, żeby w sposób ciekawy i nie męczący wprowadzić Czytelników w problematykę sieci neuronowych. Sieci te należą do modnej i ciekawej dziedziny sztucznej inteligencji, którą obecnie często nazywa się „miękkimi technikami obliczeniowymi” (ang. soft computing). Ta „miękkość” sieci neuronowych polega na tym, że do rozwiązywania problemów informatycznych nie wykorzystują one tworzonych a priori „twardych”, ścisłych algorytmów, które muszą zostać precyzyjnie określone przez programistę. Zamiast tego same uczą się, jak rozwiązywać stawiane im zadania. Dzięki temu udaje się im często rozwiązać zadania, dla których nikt nie zdołał jeszcze zbudować skutecznego algorytmu - i to jest piękne![...]

Książka pt. Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI

Autor:
Jacek Augustyn

Książka z zakresu projektowania i programowania aplikacji dla 32-bitowych mikrokontrolerów SoC z rdzeniem ARM7TDMI na przykładzie rodziny AT91SAM7S. Omówiono rdzeń ARM7TDMI, listę rozkazów w trybie ARM oraz budowę procesorów rodziny AT91SAM7S. Zagadnienia zilustrowano przykładami wielu praktycznych rozwiązań sterowników wybranych urządzeń peryferyjnych. Przedstawione programy ilustrują metodykę rozwiązywania problemów napotkanych w trakcie projektowania i implementowania wbudowanych systemów sterujących i pomiarowo-sterujących.

Szczegóły dotyczące zawartości książki dostępne są [...]

Sukces doktorantów na Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich OWD 2010

Doktoranci: Anna Obrączka i Michał Ganobis zdobyli 2 nagrody za najlepsze prace na XII Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich OWD 2010 które odbyły się w dniach 23-26 października w Wiśle.

Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie jest to coroczna konferencja dla młodych naukowców podczas której przedstawiają oni czym chcą lub już się zajmują w swoich rozprawach doktorskich. Zespół ekspertów, złożony z wybitnych specjalistów z wszystkich uczelni technicznych w Polsce ocenia te prace, doradza, służy pomocą.


Anna Obrączka
Dyplom I Dyplom II


Michał Ganobis
Dyplom I Dyplom II


KIERUNEK AUTOMATYKA i ROBOTYKA WYRÓŻNIONY PRZEZ PKA

KIERUNEK AUTOMATYKA i ROBOTYKA PROWADZONY NA WYDZIALE EAIiE AGH ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY PRZEZ PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ PKA

Po przeprowadzaniu procedur akredytacyjnych na wszystkich Wydziałach polskich Uczelni prowadzących kierunek nauczania Automatyka i Robotyka, Państwowa Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu swojego Prezydium w dniu 8.11.2007 podjęła uchwale, ze kształcenie na tym kierunku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki zasługuje na najwyższa ocenę z wyróżnieniem. Wyróżnienie kierunku otrzymuje zawsze tylko jedna uczelnia.
Formalną i merytoryczną opiekę nad kierunkiem AiR na Wydziale EAIiE sprawuje Katedra Automatyki. Katedra Automatyki przygotowała tez dla PAKi tzw. Raport Samooceny.
Treść oficjalnego pisma.

Międzynarodowa konferencja IFIP TC2 Kraków 2009


W imieniu Komitetu Organizacyjnego czwartej edycji międzynarodowej konferencji IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques wszystkich Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Wydziału zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Jednym z głównych celów inicjatywy CEE-SET jest rozwój popularnej i znanej konferencji umożliwiającej wymianę doświadczeń, wyników badań, nowych pomysłów i technik z zakresu inżynierii oprogramowania pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. Priorytetowym obszarem geograficznym zainteresowania CEE-SET jest Środkowa i Wschodnia Europa.

Wybrane referaty konferencyjne będą publikowane w Springer LNCS. Więcej informacji na stronach konferencji: http://www.cee-set.agh.edu.pl.

Wywiad Prof.Ryszarda Tadeusiewicza: Rzecz o istocie automatyki

Rzecz o istocie automatyki link do wywiadu Prof.Ryszarda Tadeusiewicza udzielonego w Rytrze w 2009 roku.

Sukces studentów z Koła Naukowego INTEGRA na zawodach RobotChallange

Studenci Kierunku Automatyka i Robotyka (Katedra Autmatyki ) odnieśli podwójne zwycięstwo na zawodach RobotChallange które odbyły się w Wiedniu.
Opiekunem koła naukowego INTEGRA (działającego przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH) jest dr inż. Dariusz Marchewka.
Medaliści to studenci IV roku automatyki i robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH: Marcin Okrarma i Mariusz Kaczmarek.
Zawody RobotChallange są uznawane za jedne największych i najbardziej prestiżowych zawodów. W tym roku startowało 300 konstrukcji z 17 krajów. Robot "Hurricane" zwyciężył w dwóch kategoriach: Line Follower - wyścigi robota "śledzącego" czarną linię-trasę na białej macie oraz Line Follower z przeszkodami - na trasie znajdują się obiekty, które robot musi sam ominąć i wrócić na tor jazdy.

 

Katedra Automatyki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie
Al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
tel. ++48 (12) 634-15-68, fax. ++48 (12) 634-15-68

Jeśli masz jakieś uwagi bądź komentarze to kieruj je na adres :
Webmaster@ia.agh.edu.pl